Tror du att något är fel med vattnet?

Är något med vattnet inte riktigt som det ska? Ser det grumligt ut, luktar konstigt eller har en dålig smak? Det finns flera anledningar till att det blir så. Som tur är finns det lösningar för dem alla.

Prata med en expert på vatten?

Dålig vattenkvalité kan ha olika orsaker. Vi hjäper dig ta reda på rätt orsak för att sedan guida dig till en bra lösning.

Kontakta Joakim Weiss på:
0301-23 40 67
joakim@johanssongunverth.se

Vattnet smakar eller luktar illa

Har vattnet blivit dåligt? Det kan bero på gas, jordpartiklar eller organiska ämnen. Lösningen är oftast kolfilter, eller luftning. Eller så är det brunnen som är smutsig och behöver spolas.

Har du fått grönt hår?

Grönt är skönt vid rätt tillfällen. Grönt hår beror på surt vatten vilket kanske inte är att föredra. Orsaken kan vara avfälling från kopparrör och problemet går att åtgärda med ett ph-höjande filter.

Hur får man bra vatten igen?

Först måste vi ta reda på varför vattnet är dåligt. Sen åtgärdar vi problemet.

1. Beställ en provflaska

Kontakta oss så postar vi en vattenflaska till dig. Du fyller flaskan med vatten och skickar den till ett labb. Där analyseras ditt vattenprov. Johansson & Gunverth ger dig instruktioner om hur du tar provet och vart vattenflaskan ska skickas.

Kontakta oss

2. Provsvar och åtgärdsförslag

Labbet skickar tillbaka provsvaret till dig. Svaret kan vara lite svårt att tolka, men vi hjälper dig gärna. Därefter skickas ett förslag på lösning från vattenreningsföretaget. Åtgärdsförslaget skickas även till oss, så att vi har samma bild av vad som behöver göras för att rätta till felet.

Kontakta oss

3. Löser vattenproblemet

Vi ger dig en offert på den åtgärd som behöver göras. Offerten visar priset inklusive material- och arbetskostnad samt eventuellt rotavdrag. Efter ok från dig utför vi därefter arbetet. När vi är klara städar vi och ser vi till att allt material blir bortforslat.

Vattenfilter behöver service

En gång om året behöver oftast vattenfilter ses över för att det ska fungera och bibehålla optimal vattenkvalitet. Vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss