Förlanda ekoby växer med 16 nya lägenheter.

Första etappen av Förlanda byggdes redan 1996. Idag finns det 14 lägenheter och nu ökar vi på antalet till totalt 30 hyresrätter

Miljöklokt boende

ENERGIKONCEPT
Husen är byggda med passivhusteknik. Det är en del i Ekstas väl beprövade energikoncept. Solen värmer inte bara oss frusna nordbor. Den har också kraft som bär längre. Strålarna från solen bidrar också till värme och varmvatten ifrån solfångarna på taket.