"Jag betygsätter dem högt".

Kund: Mats Niklasson, chef Fastighetsutveckling
Företag: Eksta Bostads AB
Uppdrag: Stinas äng, Åsa Seniorby

Berätta om anledningen till att ni behövde anlita hantverkare/proffshjälp.

Nere på Stinas äng i Åsa har vi nyligen byggt 19 stycken nya seniorbostäder som passivhus med solfångare och högt ställda energikrav där värmesystemet har en central funktion.

Varför valde ni att kontakta just Johansson & Gunverth?

Vårt samarbete med J&G sträcker sig över flera decennier tack vare deras höga engagemang och stora kunnande.

Hur blev resultatet?

Genom en aktiv samverkan blev resultatet en mycket bra anläggning där kravställningen på energin uppnåddes.

Hur skulle du betygsätta J&G:s arbete?

Jag känner mig väldigt trygg i den kvalitetssäkring J&G har på sitt egna arbete och betygsätter dem högt.