Vi håller vad vi lovar, även när löftena blir stora.

Varför väljer fastighetsägare, byggbolag och kommuner att anlita oss? Kanske är det inte svårare än att vi faktiskt ser till att det är klart när vi bestämt, utan att kompromissa med vare sig kostnaden eller kvaliteten. Det är vi stolta över.

Kontakta oss

Så här arbetar vi.

Vi arbetar både med nyproduktion och renovering, främst för fastighetsbolag, byggföretag, industrier och kommuner. Våra arbetsledare och montörer har stor kompetens och lång erfarenhet. För att klara att leverera med samma höga kvalitetsnivå hela vägen har vi noga utvalda samarbetspartners inom exempelvis bygg, isolering och gräv.

Kyrkstigen, Förlanda

Första etappen av Förlanda byggdes redan 1996. Idag finns det 14 lägenheter och nu ökar vi på antalet till totalt 30 hyresrätter

Björkris vård- och omsorgsboende

120 nya platser i Björkris gör Kungsbacka mer rustad för en äldre målgrupp med behov av stöd och omsorg. Byggnationen blir en del av området Björkris etapp III och gränsar till bostäder och övrig byggnation i etapp III samt skola i etapp II.

"Jag betygsätter Johansson & Gunverth högt."

Mats Niklasson, chef Fastighetsutveckling på Eksta Bostads AB berättar om det senaste projektet nere på Stinas äng i Åsa. Där de nyligen byggt 19 st nya seniorbostäder som passivhus med solfångare och högt ställda energikrav där värmesystemet har en central funktion.

Rya ängar

Naturnära boende - centralt i Frillesås 26 nya hyresrätter

Partnering – en fungerande samverkansform.

En trend bland våra entreprenader är partnering. Det är en strukturerad samverkansform inom byggbranschen där nyckelaktörer arbetar tillsammans för projektets bästa i en öppen dialog och transparent arbetsmiljö. Syftet är att tillvarata allas spetskompetenser i ett tidigt skede för att projektet ska fortlöpa så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Här kommer Johansson & Gunverths kunnande kring energibesparingsåtgärder, kvalitetsmedvetenhet och lösningsorientering med redan i planeringsstadiet. Vilket leder till att kloka beslut fatts tidigt i projektet.

Vad kan vi göra för dig?

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller vad vi kan tillföra i dina projekt. Kontakta oss nedan eller på telefon 0301-23 40 50. Lennart Andersson, ansvarig för affärsområdet Entreprenad ringer dig.