"Arbetet var mycket snyggt utfört"

Kund: Joakim Holmblad
Uppdrag: Bergvärmepump

Berätta om anledningen till att ni behövde anlita hantverkare/proffshjälp.

Vi behövde byta värmekälla i huset

Varför valde ni att kontakta just Johansson & Gunverth?

Jag har hört gott om er, stort plus var plats besöket hemma. Andra konkurrenter ville inte ens komma på ett besök.

Hur blev resultatet?

Resultatet blev till största belåtenhet.

Hur skulle du betygsätta J&G:s arbete?

Arbetet var mycket snyggt utfört, gäller allt från borrning till slutlig genomgång av anläggningen.