Värmepump istället för direktverkande el.

Om du har direktverkande el hemma behöver det inte innebära att värmepump är uteslutet för dig.

Sänk driftskostanderna. Rejält.

Vi hjälper dig med en konvertering till ett vattenburet värmesystem. Den stora anledningen till att göra det arbetet är förstås att sänka dina driftskostnader. Skillnaden blir faktiskt så stor som 50-80 procent beroende på dina förutsättningar och vilken värmepump du väljer att installera. Den rejäla sänkningen i driftskostnad innebär också att värdet på din fastighet stiger.

Hur går det till?

I praktiken innebär arbetet att alla dina radiatorer byts ut till vattenelement eller golvvärme. Det här kräver att nya ledningar dras. Kostnaden är ungefär 6000-8000 kronor per radiator. Ta kontakt med oss för en komplett genomgång av ditt hus och ditt värmebehov, så tar vi fram ett förslag som visar investeringskostnaden och besparingen du gör på driften.

KONTAKTA OSS

Ett exempel från verkligheten.

Här är ett exempel på ett arbete vi utfört för att du ska få något konkret att relatera till och se vilka pengar det handlar om för att utföra en konvertering. Huset i exemplet är en souterrängvilla från 1970-talet med direktverkande el. De fastighetsmäklare vi talat med uppskattar att en sådan här åtgärd ökar husets marknadsvärde med mellan 100 000 – 200 000 kr.

Husets förutsättningar:
Storlek: 200 m2
Energiförbrukning: 25 000 kWh/år
Kostnad per kWh: 1,50 kr
Energiprishöjning per år: 4%
Beräkningstid: 25 år

Nuvarande driftskostnad:
1,5 kr/kWh x 25 000 kWh x 25 år=1 561 709 kr

Driftskostnad efter konvertering:
1,5 kr/kWh x 8 000 kWh x 25 år= 531 719 kr

Investeringskostnad:
220 000 kr efter ROT-avdrag.

Husets marknadsvärde efter installationen:
+100 000 – 200 000 kr