Elsystemet behöver ses över

Ett elsystem där elkablar, uttag eller kopplingar inte fungerar kan ge tråkiga eller rent av farliga utfall. Om du misstänker att elen inte fungerar som den ska – fixa inte på egen hand, utan hör av dig till oss. Vi ser till att en skicklig elektriker ger dig rätt råd och en säker renovering.

Kontakta oss

Är ditt hus gammalt?

Har du ett över 50 år gammalt hus behöver elen ses över. Gamla ledningar kan vara ojordade vilket kan orsaka besvär – i värsta fall brand eller olycka. Om du inte vet hur eller när din el installerades, kontakta oss för en komplett översyn av ditt elsystem. Vi hjälper dig även med byten av ledningar, vägguttag, elcentral, belysning eller andra elinstallationer.

Kontakta oss

Så går en elrenovering till.

Våra elektriker har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi sysslar med allt från enskilda byten av säkringar till kompletta helrenoveringar. Vi är auktoriserade för att utföra elarbeten i såväl privat fastighet som ladugård.

1. Kontakta oss

Du kontaktar oss så går vi tillsammans igenom vad som behöver göras. Vi kommer även gärna ut och tittar igenom huset för att ge rätt råd och tips.

Kontakta oss

2. Offert - installerat och klart

Vi lämnar en offert på renoveringen med allt installerat och klart. På offerten ser du priset inklusive material- och arbetskostnad samt eventuellt rotavdrag.

3. Elarbetet börjar

Vi börjar med att byta ut gamla ledningarna och strömbrytarna. Har du tidigare haft ojordade ledningar ersätts de med jordade, det är nämligen betydligt säkrare. Sedan sätts nya kontakter på plats.

4. Ett nytt elsystem

Vi installerar uttag och strömbrytare. Du kan själv välja hur dina eluttag och strömbrytare ska se ut.

5. Elcentral sätts på plats

Det sista steget är oftast att få en elcentral med jordfelsbrytare på plats. Det är en förhållandevis enkel installation och kräver inte mer än en dags arbete för en erfaren elektriker.

6. Tillval

Om du har önskemål om elburen värme, komplettering av eluttag, installation och styrning av utebelysning eller andra elarbeten ser vi till att utföra dem också.

BEHÖVER DU LÅNA 100 000 KR RÄNTEFRITT?

Är det dags att byta elen i huset? Nu erbjuder vi möjligheten till räntefri finansiering. Låna upp till 100 000 kronor och delbetala räntefritt i 24 månader.

Räkneexempel: Låna 25 000 kr
1 637:- (första månaden)
1 042:-/månad (månad 2–24)