Vi klarar branschens krav.

Vi är ett auktoriserat företag och utför alla typer av VVS-installationer enligt branschorganisationen Säker Vattens regler. Det betyder att du vet att vi utfört arbetet på ett säkert sätt enligt de krav som byggbranschen och försäkringsbolagen ställer. Det innebär också att vi genomgående använt produkter som klarar kraven.

Du kan lita på oss.

Vi har de certifikat som krävs. Dessutom pågår ett kvalitetssäkringsarbete, enligt ISO 9001. Allt för att hitta modeller för att ständigt utvecklas till det bättre.

ISO 9001

Vi är nu ISO 9001-certifierade. Standarden innebär sammantaget att vi utgår från kundernas behov och har ett ständigt pågående förbättringsarbete genom hela verksamheten.

Säker vatteninstallation

Alla våra VVS-installatörer är utbildade och certifierade enligt Säker Vattens regler. Mer information hittar du på deras webbplats.

Läs mer här

Swedac.

Vi är ackrediterade av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan, för provning med över- och undertryck (AFS 2006:8).

IN (installatörsföretagen)

Vårt medlemskap här ger oss tillgång till ett stort urval av verktyg, hjälp och förmåner för ett bra företagande. Till exempel utbildning och nätverkande.

Incert – installationscertifiering

Ett företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens förordning om fluorerade växthusgaser SFS 2016:1128.