Vad är det som driver oss?

Formellt är vi ett komplett VVS- och elföretag i Rävlanda. Men vad står vi för? Vad är det som får oss att sätta kunden i första rum och varje dag fatta kloka beslut?

Affärsidé

Johansson & Gunverth ska utföra installationer och service inom VVS och el samt detaljistförsäljning genom egen butik. Vår affärsmodell bygger på förtroende. Därför har vi en hög servicegrad och tar ansvar under hela arbetsprocessen. Vi lyssnar på våra uppdragsgivare och anpassar oss för varje ny situation som uppstår. Genom branschkompetens, tillgänglighet, personligt bemötande, ansvar och opartisk hantering, ger vi våra kunder trygghet i sina affärer.

Varför går vi till jobbet varje dag?

Jo, för att vi drivs av att lösa problem och överträffa förväntningar. Och vår vision är att vara det bästa företaget inom vårt verksamhetsområde både för kunder och medarbetare.

Våra ledstjärnor i vardagen

”Att lita på”. Vårt arbete utförs alltid fackmannamässigt av väl­utbildade montörer, vi följer lagar och förordningar.

”Kvalitet”. Kunden är utgångspunkten i vår verksamhet. Vår leverans av vara eller tjänst ska alltid överträffa kundens förväntningar.

”Service”. Vår servicegrad är hög. Vi ska finnas tillgängliga när kunden behöver hjälp. Vi vill ha dialog med kunden, detta för att kunna ge ett så korrekt svar som möjligt före genomförandet.