År 2022 står det klart Ekstas största projekt hittills.

120 nya platser i Björkris gör Kungsbacka mer rustad för en äldre målgrupp med behov av stöd och omsorg. Byggnationen blir en del av området Björkris etapp III och gränsar till bostäder och övrig byggnation i etapp III samt skola i etapp II.

Energi och sol
Huset byggs som passivhus enligt nivå FEBY Guld. Som vanligt med stort inslag av solenergi. Denna gång tillämpar vi så kallade hybridsolfångare. De är en kombination av solfångare för varmvatten och solceller för el.