Därför ska du ha ett serviceavtal

Tryggt, bekymmersfritt och mer tid till annat!

family-457235_1920

Se till att din värmepump bara går och går utan att du behöver ägna den en tanke, låt oss, oavsett fabrikat ta hand om allt och luta dig tillbaka och njut.

Förläng värmepumpens effektivitet och livslängd.

Din värmepump har förutsättningar att hålla i flera decennier, men precis som all annan avancerad teknik behöver den underhållas. Med återkommande tillsyn ger du din värmepump de bästa tänkbara förutsättningar att jobba effektivt dag efter dag, år efter år.

Nedan ser du vad en service omfattas av vilket gör att du tryggt och bekymmersfritt kan ägna mer tid till annat. Vi påminner dig då den behöver service och sköter löpande om din värmepump utan att du behöver göra något.

 

 SERVICEN OMFATTAR FÖLJANDE:

 Uppmätning av kylkretsens driftvärden vid rådande förutsättningar

 Avläsning och kontroll av drifttider, kompressor och el-tillskott,

 Avläsning av larmlogg,

 Avstämning av värme- och varmvatteninställningar (optimera vid behov),

 Genomgång med Kunden om värmekomfort, vid behov öka/minska,

 Kontroll av vätskenivå i expansionskärl för köldbärarsystem,

 Kontroll av statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl,

 Kontroll av larmlogg, motorskydd samt eventuell inställning,

 Kontroll av växel-/shuntventil,

 Kontroll och injustering av deltatemperatur till/från borrhål/jordvärmeslinga, utedel luft/vatten.

 Kontroll av rumsgivare (om sådan finns),

 Luftning av ledningar och varmvattenberedare,

 Kontroll och eventuell justering av cirkulationspumpar,

 Kontroll av samtliga givare,

 Kontroll att inga missljud finns i värmepumpen,

 Okulär besiktning av eventuellt läckage vid kompressor, köldbärarpump och kylkrets, och

 Rengöring/byte av smutsfilter i värmebärare, köldbärare.

TIDBOKNING

J&G utför Tjänsten vid datum och tidpunkt som J&G meddelat Kunden minst två (2) veckor innan servicetillfället. Om det aviserade datumet och tidpunkten av någon anledning inte passar Kunden åläggs Kunden att snarast meddela detta till J&G, dock senast en (1) vecka innan det aviserade datumet. J&G och Kunden planerar då in ett nytt datum som passar båda parter.

ÅTGÄRDANDE AV FEL

För det fall J&G vid utförande av Tjänsten finner fel i Värmepumpen som omfattas av produktgarantin, åtgärdar J&G felet utan kostnad för Kunden (”Garantireparation”). Övriga fel åtgärdas på beställning.

PRIS

För Tjänsten debiteras Kunden 2.400 kr inklusive mervärdesskatt.

Priset ovan inkluderar J&G reskostnader till och från platsen för utförandet av Tjänsten inom två (2) mils radie räknat från J&G driftställe. Resor som överstiger detta debiteras med 6,50 kr per kilometer.

Service, underhåll, reservdelar samt åtgärdande av akuta fel och s.k. jourutryckningar som inte omfattas av produktgarantin sker efter beställning och debiteras separat enligt J&G vid var tid gällande prislista.

 

Kontakta Christian Tenggren
0301-23 40 50

Klicka här för att kontakta oss via SMS

 

 

 


FacebookTwitterGoogle+Share

family-457235_1920