Nyheter


SERVICEAVTAL VÄRMEPUMPAR, TRYGGT BEKYMMERSFRITT OCH MER TID TILL ANNAT!

Tryggt, bekymmersfritt och mer tid till annat!

family-457235_1920

Se till att din värmepump bara går och går utan att du behöver ägna den en tanke, låt oss, oavsett fabrikat ta hand om allt och luta dig tillbaka och njut.

Förläng värmepumpens effektivitet och livslängd.

Din värmepump har förutsättningar att hålla i flera decennier, men precis som all annan avancerad teknik behöver den underhållas. Med återkommande tillsyn ger du din värmepump de bästa tänkbara förutsättningar att jobba effektivt dag efter dag, år efter år.

Nedan ser du vad en service omfattas av vilket gör att du tryggt och bekymmersfritt kan ägna mer tid till annat. Vi påminner dig då den behöver service och sköter löpande om din värmepump utan att du behöver göra något.

 

 SERVICEN OMFATTAR FÖLJANDE:

 Uppmätning av kylkretsens driftvärden vid rådande förutsättningar

 Avläsning och kontroll av drifttider, kompressor och el-tillskott,

 Avläsning av larmlogg,

 Avstämning av värme- och varmvatteninställningar (optimera vid behov),

 Genomgång med Kunden om värmekomfort, vid behov öka/minska,

 Kontroll av vätskenivå i expansionskärl för köldbärarsystem,

 Kontroll av statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl,

 Kontroll av larmlogg, motorskydd samt eventuell inställning,

 Kontroll av växel-/shuntventil,

 Kontroll och injustering av deltatemperatur till/från borrhål/jordvärmeslinga, utedel luft/vatten.

 Kontroll av rumsgivare (om sådan finns),

 Luftning av ledningar och varmvattenberedare,

 Kontroll och eventuell justering av cirkulationspumpar,

 Kontroll av samtliga givare,

 Kontroll att inga missljud finns i värmepumpen,

 Okulär besiktning av eventuellt läckage vid kompressor, köldbärarpump och kylkrets, och

 Rengöring/byte av smutsfilter i värmebärare, köldbärare.

TIDBOKNING

J&G utför Tjänsten vid datum och tidpunkt som J&G meddelat Kunden minst två (2) veckor innan servicetillfället. Om det aviserade datumet och tidpunkten av någon anledning inte passar Kunden åläggs Kunden att snarast meddela detta till J&G, dock senast en (1) vecka innan det aviserade datumet. J&G och Kunden planerar då in ett nytt datum som passar båda parter.

ÅTGÄRDANDE AV FEL

För det fall J&G vid utförande av Tjänsten finner fel i Värmepumpen som omfattas av produktgarantin, åtgärdar J&G felet utan kostnad för Kunden (”Garantireparation”). Övriga fel åtgärdas på beställning.

PRIS

För Tjänsten debiteras Kunden 2.400 kr inklusive mervärdesskatt.

Priset ovan inkluderar J&G reskostnader till och från platsen för utförandet av Tjänsten inom två (2) mils radie räknat från J&G driftställe. Resor som överstiger detta debiteras med 6,50 kr per kilometer.

Service, underhåll, reservdelar samt åtgärdande av akuta fel och s.k. jourutryckningar som inte omfattas av produktgarantin sker efter beställning och debiteras separat enligt J&G vid var tid gällande prislista.

 

Kontakta Christian Tenggren
0301-23 40 50

Klicka här för att kontakta oss via SMS

 

 

 


FacebookTwitterGoogle+Share

ÅTGÄRDER VID DRIFTSTÖRNING PÅ THERMIA VÄRMEPUMP

Thermia_Logo_Steg1

Ibland kan en värmepump utsättas för driftstörningar som man ofta kan avhjälpa själv. Nedan följer några dokument du som kund kan ha som hjälp för att själv åtgärda ett eventuellt fel.

Diplomat-styrning

Larm-HP

Larm-LP

Återställning-motorskydd

Återställning-Tillsats

Om åtgärderna inte skulle lösa problemet kontakta oss:

0301 234050

christian@johanssongunverth.se

Klicka här för att kontakta oss via SMS

 


FacebookTwitterGoogle+Share

INSTALLERAT & KLART LUFT/LUFT VÄRMEPUMP

Mitsubishi klimatprodukter tillverkar även kyla och har modern design, högsta kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi och sänker dina energikostnader i många år framöver.

Mitsubishi logo

Priserna avser grundinstallation (exkl. el-matning) av Mitsubishi luft/luft inkl. moms efter Rot-avdrag

MSZ-LN_All_Colours

Mitsubishi Hero MZ-LN 25, 35

Mitsubishi FH 35

Mitsubishi Kirigamine FH 25,35

Grundinstallation

Med grundinstallation avses max 5 meter mellan utedel och innedel.

I installationen ingår montering av värmepumpens delar, kylrör förlagda i vit installationskanal samt styrkabel mellan inne och utedel. Max 1 st håltagning  i lättvägg (trä, puts, betonghålsten, lecablock, etc) för genomföring av kylrör.

Konsol för montering av utedel.

Vakuumsugning av kylrör innan uppstart av värmepump.

Uppstart samt genomgång av installerad produkt.

Kundens önskemål om placering av värmepumpens delar ska uppfyllas i den mån det går. Vid placering som medför extra kostnader utanför grundinstallation skall detta meddelas kund innan arbetet påbörjas.

installerat och klart
Benämning Färg innedel Max effekt SCOP* värme PRIS efter ROT**
Hero MZ-LN 25 Vit 6,3 kW 5,2 24571 kr 22360 kr
Hero MZ-LN 35 Vit 6,6 kW 5,1 26012 kr 23671 kr
Hero MZ-LN 50 vit 8,7 kW 4,6 29111 kr 26491 kr
Kirigamine FH25 Vit 6,3 kW 4,9 20400 kr 18564 kr
Kirigamine FH35 Vit 6,6 kW 4,8 21396 kr 19471 kr
MFZ KJ 25 golvpl. vit 5,1 kW 4,4  22442 kr 20422 kr
MFZ KJ 35 golvpl. vit 5,8 kW 4,3 23458 kr 21346 kr

Garanti: 5 år.

(färgtillägg för Hero MZ-LN, pärlemo, svart, röd: 1.200 kr inkl. moms)

*Årsverkningsgrad. Det man kan räkna med att få igen under året

Friskrivningar:

Håltagning för kylrör i väggar bestående av betong, tegel, timmer eller liknande ingår ej.

I vissa fall kan installation av värmepump medföra problem med bef. jordfelsbrytare. För sådana problem ansvaras ej.

El-installation ingår ej (pris 4.606 kr inkl. moms efter ROT-avdrag)

El skall finnas framdraget till där ute-delen ska placeras.

Läs mer om villkor för installerat & klart-pris

Kontakta Christian Tenggren
0301-23 40 50
christian@johanssongunverth.se

Klicka här för att kontakta oss via SMS


FacebookTwitterGoogle+Share

DAGS FÖR FILTERSERVICE!

RENT VATTEN!

 

Med regelbundet underhåll kommer ditt vattenfilter alltid att ge dig ett rent och friskt vatten. Surt vatten kan fräta sönder rörledningar av metall och i värsta fall orsaka vattenläckor, det medför också kopparutfällningar i vattnet, som kan ge dig grönt hår, missfärga porslin eller påverka din hälsa.

AF-268P-Logix

Boka direkt 0301 – 234050                                      

joakim@johanssongunverth.se                                

 

 

 

 


FacebookTwitterGoogle+Share