JOHANSSON & GUNVERTH 100 ÅR!

historiesidor J&G_jubileum_symbol_guld_svart

 

100 ÅR

Historien tar sin början mitt under pågående världskrig då  Andin Ericksson 1915 började sin bana som anställd rörläggare. Andin anställdes som hjälpare vid installationen av värmesystem (lågtrycksånga) i Björketorps kyrka.

Två år senare startade Andin eget med egen gårdssmedja på sin gård Rogården och lade då grunden till det som idag är Johansson & Gunverth.

sid. 3,1

Andin Ericksson

BERTIL JOHANSSON – HARRY & SYLVE GUNVERTH

År 1934 förbättras konjunkturen i Sverige, Andin får allt mer att göra och Harry Gustavsson anställs i företaget. 1937 anställs Bertil Johansson och Harrys bror Sylve, Harry och Sylve tar senare namnet Gunverth.

sid 3,2

Harry och Sylve vid arbetsbänken. Till höger på bilden syns två stycken s.k. gängkloppor.

LÄTTVIKTARE

I februari 1948, samma år som Lars Lagerbäck och Tommy Körberg föds  pensionerar sig  Andin och företaget övertas av Bertil Johansson och Sylve Gunverth, verksamheten växer och ytterligare fyra man anställs och utbildas. I början av 1950 hyr företaget in sig i Lindells ladugård som var belägen på samma plats som Johansson & Gunverth idag befinner sig. Vid den här tiden kunde man få se en rörläggare ge sig iväg på en s.k. lättviktare med ett antal järnrör över axeln.

sid 7

FÖRETAGET BYTER NAMN

Företaget fortsätter att växa och på 60-talet består det av elva rörmontörer och en oljebrännarmontör. Under den här tiden var uppvärmning med olja vanligt då oljan inte kostade mer än ca. 160 kr/kbm (idag ca. 11.000 kr/kbm)  Företaget byter nu namn till Johansson & Gunverth.

sid 7, 2

AKTIEBOLAG

Under 70-talet ombildas företaget till aktiebolag med firmanamnet Johansson & Gunverth VVS AB, man är nu tjugofyra anställda.

Sjutton av dem bestämmer sig 1982 för att köpa företaget och så småningom byggs en ny modern fastighet, väl anpassad för verksamhetens ändamål. Fler och fler hushåll väljer att byta från oljepanna till värmepump pga. Oljekrisen och de kraftigt stigande oljepriserna.

sid 11   sid 11,2 sid 11, 3

NYA ÄGARE

Sedan 2003 ägs Johansson & Gunverth VVS & EL AB av Lennart Andersson och

Joakim Weiss.

Entreprenad_kontakt Vattenrening_kontakt

 

 


FacebookTwitterGoogle+Share