GENERELLA VILLKOR FÖR INSTALLERAT & KLART

 

Generella villkor för Installerat-och-klart-pris

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

  • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
  • Vattenavstängning ska finnas och fungera
  • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
  • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
  • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
  • Elinstallation ingår ej
  • Gäller inom en mils radie från Johansson & Gunverths butik.

 


FacebookTwitterGoogle+Share

bakgrund-vinter